interface. CN3068 Datasheet

CN3068 Datasheet PDF

Part CN3068
Description 500mA USB interface
Feature CONSONANCE 500 ºÁ°² USB ½Ó¿Ú¼æÈݵÄï®ç³Øä¯É· www.DataSheet4U.com CN3068 ¸ÅÊö£º CN3068ÊÒÔ¶µ¥½Ú¿É³äç.
Manufacture CONSONANCE
Datasheet
Download CN3068 Datasheet

CONSONANCE 500 ºÁ°² USB ½Ó¿Ú¼æÈݵÄï®ç³Øä¯É· www.DataSheet4 CN3068 Datasheet

CN3068
500
CN3068
CN3068
USB
CN3068 8
z
z
z MP4
z
z
z
z
CONSONANCE
USB
CN3068
www.DataSheet4U.com
/z
USB
z 4.35V 6V
z
z
z 4.2V
4.2V
CN3068
/
(SOP8)
z
z
z //
3
z
z
z C/10
z
z
z SOP8
z
500mA
TEMP 1
IR 2
GND 3
VCC 4
8 FB
CN3068
7 STAT2
6 STAT1
5 BAT
www.consonance-elec.com
REV 1.0
1CN3068
www.DataSheet4U.com
4.35V 6V
4.7uF
330
4
VCC
FB 8
BAT 5
CN3068
4.7uF
Bat+
LED LED
TEMP 1
7
STAT2
6
STAT1
2
IR
GND
3
RIR
Bat-
1 4.2V
4.35V 6V
4.7uF
330
4
VCC
FB 8
BAT 5
Rx
CN3068
4.7uF
Bat+
LED LED
TEMP 1
Bat-
7
STAT2
6
STAT1
GND
3
IR 2
RIR
2
2
Vbat 4.2 3.04 10-6 Rx
Vbat
Rx
REV 1.0
2
@ 2014 :: Datasheetspdf.com ::
Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact)