MCS51 Perhe Datasheet

MCS51 Datasheet, PDF, Equivalent


Part Number

MCS51

Description

Perhe

Manufacture

Intel

Total Page 18 Pages
Datasheet
Download MCS51 Datasheet


MCS51
Intel MCS-51 -perhe
Liite 1 / 1
m
t4U.coIntel MCS-51 -perhe
hee SISÄLLYSLUETTELO
taS 1 Yleispiirteet
a 2 Rekisterirakenne
.D 3 Kantakytkentä
w 4 Muistiorganisaatio
w 4.1 Ohjelmamuisti
w 4.2 Datamuisti
1
2
3
4
4
5
5 Yhden bitin käsittelymahdollisuudet
6 Keskeytykset
m7 I/O-portit
o8 Ajastin/laskurit
.c9 Sarjaportti
9.1 Baudinopeus
10 SFR-rekisterit
7
8
10
10
12
13
14
t4U1 Yleispiirteet
MCS (MicroController System)-51 piiriperhe on alunperin Intelin suunnittelema
emikrokontrolleriperhe, johon kuuluu kaikkiaan useita kymmeniä eri piirejä. Piirit
epoikkeavat toisistaan piirille integroidun muistin määrän ja tyypin sekä piirille
hintegroitujen I/O-ominaisuuksien puolesta. Kaikilla piireillä on kuitenkin yhteinen
käskykanta. MCS-51-sarjan prosessoreille on useita valmistajia, esim. Intel, AMD,
SPhilips ja Siemens. Perheen peruspiirin 8051:n pääominaisuudet ovat seuraavat:
ta- 8-bittinen keskusyksikkö
- 64 ktavun muistiavaruus ohjelmamuistille
- 64 ktavun muistiavaruus datamuistille
a- 4 ktavua sisäistä (on-chip) ohjelmamuistia, ROMmia
.D- 128 tavua sisäistä datamuistia, RAMmia
- 32 kaksisuuntaista ja yksittäin osoitettavaa I/O-linjaa, jotka on ryhmitelty
neljäksi 8-bitin portiksi P0, P1, P2 ja P3
w- kaksi 16-bittistä ajastinta/laskuria
- täysin kaksisuuntainen sarjaportti (full duplex UART,
wUniversal Asynchronous Receiver/Transmitter)
w- vektoroitu keskeytysrakenne, jossa kaksi prioriteettitasoa
- sisäinen kello-oskillaattori
m- laaja käskykanta: kuusi osoitusmuotoa, yksittäisten bittien
.coosoitusmahdollisuus
t4UAlla olevassa taulukossa on joidenkin 51-perheeseen kuuluvien piirien
eominaisuuksia.
hePiiri
S(maskiROM)
ta8051
www.Da8051AH
ROMmiton
versio
8031
8031AH
EPROM
versio
-
8751BH
ROMmin
koko
4 kB
4 KB
RAMmin
koko
128 B
128 B
16-bittisiä
laskureita
2
2

MCS51
Intel MCS-51 -perhe
Liite 1 / 2

8052AH
8032AH 8752BH
8 kB
256 B
3
80C51BH 80C31BH 87C51 4 kB 128 B
2
Alla oleva kuva esittää 8051-prosesorin lohkotason sisäistä rakennetta.
Ulkoiset keskeytykset
CMOS
Keskeytys-
logiikka
ROM
4 ktavua
RAM
128 tavua
Timer 1
Timer 0
Ulkoiset
laskenta-
tulot
8-bittinen
CPU
Sisäiset väylät
Oskil-
laattori
Väylän
ohjaus
4 x 8 I/O-porttia
UART
n 8888
TxD RxD
Ulkoinen muisti-
ja osoiteväylä
2 Rekisterirakenne
8051-mikrokontrollerin käyttäjälle näkyvät rekisterit on esitetty alla olevassa
kuvassa.
DPTR
DPH DPL
SP
Akku
B-rek.
PSW
P3
P2
P1
P0
IE
IP
TCON
TMOD
SCON
I/O:ta ohjaavat
rekisterit
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
R0
4 kpl 8:n rekisterin
rekisteripankkeja
Niin kuin jäljempänä käy ilmi (kpl 4.2), kaikki rekisterit ovatkin itse asiassa sisäisen
datamuistin muistipaikkoja. Tavallisista muistipaikoista rekisterit eroavat vain siinä,
että jokaisella rekisterinä toimivalla muistipaikalla on oma symbolinen nimi, jolloin
niiden osoittaminen on helppoa.


Features Intel MCS-51 -perhe Liite 1 / 1     w w at .D w aS e e h U 4 t Intel MCS-51 -perhe SISÄLLYSLUETTELO 1 2 3 4 Yleispiirtee t Rekisterirakenne Kantakytkentä Muist iorganisaatio 4.1 Ohjelmamuisti 4.2 Dat amuisti 5 Yhden bitin käsittelymahdoll isuudet 6 Keskeytykset 7 I/O-portit 8 A jastin/laskurit 9 Sarjaportti 9.1 Baudi nopeus 10 SFR-rekisterit 1 2 3 4 4 5 7 8 10 10 12 13 14 m o .c 1 Yleispiirte et MCS (MicroController System)-51 pii riperhe on alunperin Intelin suunnittel ema mikrokontrolleriperhe, johon kuuluu kaikkiaan useita kymmeniä eri piirej . Piirit poikkeavat toisistaan piirill e integroidun muistin määrän ja tyyp in sekä piirille integroitujen I/O-omi naisuuksien puolesta. Kaikilla piireill ä on kuitenkin yhteinen käskykanta. M CS-51-sarjan prosessoreille on useita v almistajia, esim. Intel, AMD, Philips j a Siemens. Perheen peruspiirin 8051:n pääominaisuudet ovat seuraavat: - 8-bittinen keskusyksikkö - 64 ktavun muistiavaruus ohjelmamuistille - 64 kta.
Keywords MCS51, datasheet, pdf, Intel, Perhe, CS51, S51, 51, MCS5, MCS, MC, Equivalent, stock, pinout, distributor, price, schematic, inventory, databook, Electronic, Components, Parameters, parts, cross reference, chip, Semiconductor, circuit, Electric, manual, substitute
@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact)