DatasheetsPDF.com

CS8227GP Datasheet, Equivalent, CS8227GP.

CS8227GP

CS8227GP

 

 

 

Part CS8227GP
Description CS8227GP
Feature www.
DataSheet4U.
com CS8227GP »ª¾§Ë «¼«µç· ˫ͨµÀÒôƵ¹¦ ÂÊ·Å´óµç· 1.
¸ÅÊöÓëÌ Øµã ÄÚº¬¹ýÈȱ£»¤µç· ºÍµçÔ´¿ª¹Ø ÍâΧµç·¼ òµ¥ ´Ëµç· CS8227GP ÊÇÒ»¿ é˫ͨµÀÒôƵ¹¦·Åµç· Ö÷ÒªÓÃÓÚ±ãЯʽÊÕÒô» ºÍºÐʽ¼Òô»ú ÆäÌصã çÏ ¾²Ì¬µçÁ÷С µçÑ¹Ô öÒæ¸ß Êä³ö¹¦ÂÊ´ó ´ý» ¿ª¹Ø Èíóéλ ÄÚº¬Èȱ£ »¤µç· ¹¤×÷µçÔ´µçѹ· ¶Î§¿í VCC = 5 12V ¿ª»úµÍ à С ·â×°ÐÎʽ FDIP12 T amb = 25 ICC = 21mA AV = 56.
5dB P O =3.
0W/CH VCC = 9V ¹Ì¶¨ÔöÒæ f=1kHz f = 1k Hz THD = 10% VCC = 9V RL = 3 2.
¹¦Ä Ü¿òͼÓëÒý½Å˵Ã÷ 2.
1 ¹¦ ÄÜ¿òͼ 1 12 3 6 + 45¦¸ 5 ch-1 - 2 30k¦¸ 9 Æ«Öü°Èȱ£ ¤»Ø· 7 + 8 45¦¸ ch-2 - 11 10 30k¦¸ 4 Chest Microelectronics Co.
,Ltd.
.
Manufacture Chest
Datasheet
Download CS8227GP Datasheet
Part CS8227GP
Description CS8227GP
Feature www.
DataSheet4U.
com CS8227GP »ª¾§Ë «¼«µç· ˫ͨµÀÒôƵ¹¦ ÂÊ·Å´óµç· 1.
¸ÅÊöÓëÌ Øµã ÄÚº¬¹ýÈȱ£»¤µç· ºÍµçÔ´¿ª¹Ø ÍâΧµç·¼ òµ¥ ´Ëµç· CS8227GP ÊÇÒ»¿ é˫ͨµÀÒôƵ¹¦·Åµç· Ö÷ÒªÓÃÓÚ±ãЯʽÊÕÒô» ºÍºÐʽ¼Òô»ú ÆäÌصã çÏ ¾²Ì¬µçÁ÷С µçÑ¹Ô öÒæ¸ß Êä³ö¹¦ÂÊ´ó ´ý» ¿ª¹Ø Èíóéλ ÄÚº¬Èȱ£ »¤µç· ¹¤×÷µçÔ´µçѹ· ¶Î§¿í VCC = 5 12V ¿ª»úµÍ à С ·â×°ÐÎʽ FDIP12 T amb = 25 ICC = 21mA AV = 56.
5dB P O =3.
0W/CH VCC = 9V ¹Ì¶¨ÔöÒæ f=1kHz f = 1k Hz THD = 10% VCC = 9V RL = 3 2.
¹¦Ä Ü¿òͼÓëÒý½Å˵Ã÷ 2.
1 ¹¦ ÄÜ¿òͼ 1 12 3 6 + 45¦¸ 5 ch-1 - 2 30k¦¸ 9 Æ«Öü°Èȱ£ ¤»Ø· 7 + 8 45¦¸ ch-2 - 11 10 30k¦¸ 4 Chest Microelectronics Co.
,Ltd.
.
Manufacture Chest
Datasheet
Download CS8227GP Datasheet

CS8227GP

CS8227GP
CS8227GP

CS8227GP

Recommended third-party CS8227GP Datasheet

 

 

@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact)