CS1N60 VDMOS Datasheet

CS1N60 Datasheet, PDF, Equivalent


Part Number

CS1N60

Description

VDMOS

Manufacture

EDN

Total Page 5 Pages
Datasheet
Download CS1N60 Datasheet


CS1N60
www.DataSheet4U.com
1.
CS1N60(F) N
CS1N60(F) VDMOS
600V
VDMOS
CS1N60(F)
CS1N60
CS1N60F
TO-220
TO-220F
2.
2.1
TC=25
()
()
2.2
2.2.1
TC=25
VDSS
ID
IDM
VGS
EAS
R JC
R JA
PD
TJ
TSTG
VDSS
600V
RDS(ON)MAX
10.5
ID
1.0A
CS4N60
CS4N60F
600
1.0
4.0
30
36
2.3 5.5
62.5 62.5
54 23
150
-55 150
V
A
V
mJ
/W
W
BVDSS
BVDSS/TJ
IDSS
IGSS
VGS=0V, ID=250µA
ID = 250µA
VDS = 600V, VGS= 0V, TJ = 25
VDS = 480V, VGS = 0V, TJ = 125
VGS = ±30V
600
0.6
V
V/
25
250 µA
±100 nA

CS1N60
www.DataSheet4U.com
CS1N60(F)
2.2.2
tp 380µs,
RDS(ON)
VGS(TH)
gfs
2%
VGS=10V,ID=0.5A
VDS = VGS, ID = 250µA
VDS=15V, ID = 0.5A
2.0
0.88
10.5
4.0 V
S
2.2.3
2.2.4
2.2.5
Ciss
Coss
VGS = 0V VDS = 25V
f = 1.0MHz
Crss
Qg
Qgs ID =1.0A VDD =300V
Qgd
160
25 pF
6
2.1
1.4 nC
3.8
td(ON)
trise
td(OFF)
tfall
ID = 1.0A
VDD = 300V
VGS = 10V
RG = 12
13
13
ns
35
19
ISM
VSD IS=1.0A,VGS=0V
4.0 A
1.5 V
25


Features www.DataSheet4U.com »ª¾§·ÖÁ¢Æ ¼þ CS1N60(F) CS1N60(F)ÐÍ 1.¸Å öÓëÌصã CS1N60(F)ÊÇ ¹Øµç · ¾ßÓÐÈçÏÂÌص㠿ª¹ØË Ù¶Èì ̬ͨµç×èС ¿É²¢ ªÊ¹Óà Çý¶¯¼òµ¥ ·â×°Ð Îʽ ²úÆ·Ãû³ CS1N60 CS1N60F · â×°ÐÎʽ TO-220 TO-220F N ¹µµ 600V ϵÁÐ VDMOS ¾§Ìå¹Ü Ö÷ ÒªÓÃÚµçÔ´ÊÅäÆ÷ VDMOS ¾ Ìå¹Ü ³äµçÆ÷µÈ¸÷Ö¹¦Â ¿ª VDSS 600V RDS(ON)MAX 10.5Ω I D 1.0A 2.µçÌØÐÔ 2.1 ¼«ÏÞÖµ ²Î ©Դ·Ïòµçѹ ©¼«µ çÁ÷ ©¼«µçÁ÷ Õ¤Ô´·Ïò çѹ µ¥Âö³åÄÜÁ¿ È×è È è ºÄÉ¢¹¦ÂÊ ×î¸ß½áΠü´æÎÂ¶È 2.2 µç²ÎÊý 2.2.1 ½ØÖ¹ÌÐÔ ²Î ©Դ·Ïòµç ¹ ·´Ïò çѹµÄζÈϵÊý µ ©Դ½ØÖ¹µçÁ÷ Õ¤Ô´½ ØÖ¹µçÁ÷ ³ý·ÇÁíÓÐ¹æ¶ Êý (Á¬Ðø (Âö³å ) ) Ãû ³ TC=25 ·ûºÅ VDSS ID IDM VGS EAS C S4N60 600 1.0 4.0 30 36 2.3 62.5 54 150 -55 150 5.5 62.5 23 CS4N60F µ¥Î» V A V mJ /W W ½áµ½¿Ç ½áµ½»·¾³ R R JC JA PD TJ TSTG ³ý·ÇÁíÓй涨 Êý Ãû ³Æ ·û TC=25 ºÅ ²â ÊÔ Ìõ ¼þ ¹æ ×îС 600 ¶· µäÐÍ 0.6 Öµ ×î´ó µ¥Î» V V/ 25 250 ±100 µA nA BVDSS ∆BVDSS/∆TJ IDSS IGSS VGS=0V, ID=250µA ID = 250µA VDS = 600V, VGS= 0V, TJ = 25 VDS = 480V, VGS = 0V, TJ = 125 VGS = ±30V www.DataSheet4U.com »ª¾§·ÖÁ¢Æ÷¼þ CS1N60(F) .
Keywords CS1N60, datasheet, pdf, EDN, VDMOS, S1N60, 1N60, N60, CS1N6, CS1N, CS1, Equivalent, stock, pinout, distributor, price, schematic, inventory, databook, Electronic, Components, Parameters, parts, cross reference, chip, Semiconductor, circuit, Electric, manual, substitute
@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact)