VDMOS. CS1N60 Datasheet

CS1N60 VDMOS. Datasheet pdf. Equivalent


EDN CS1N60
www.DataSheet4U.com
1.
CS1N60(F) N
CS1N60(F) VDMOS
600V
VDMOS
CS1N60(F)
CS1N60
CS1N60F
TO-220
TO-220F
2.
2.1
TC=25
()
()
2.2
2.2.1
TC=25
VDSS
ID
IDM
VGS
EAS
R JC
R JA
PD
TJ
TSTG
VDSS
600V
RDS(ON)MAX
10.5
ID
1.0A
CS4N60
CS4N60F
600
1.0
4.0
30
36
2.3 5.5
62.5 62.5
54 23
150
-55 150
V
A
V
mJ
/W
W
BVDSS
BVDSS/TJ
IDSS
IGSS
VGS=0V, ID=250µA
ID = 250µA
VDS = 600V, VGS= 0V, TJ = 25
VDS = 480V, VGS = 0V, TJ = 125
VGS = ±30V
600
0.6
V
V/
25
250 µA
±100 nA


CS1N60 Datasheet
Recommendation CS1N60 Datasheet
Part CS1N60
Description VDMOS
Feature CS1N60; www.DataSheet4U.com »ª¾§·ÖÁ¢Æ÷¼þ CS1N60(F) CS1N60(F)ÐÍ 1.¸ÅÊöÓëÌصã CS1N60(F)ÊÇ ¹Øµç· ¾ßÓÐÈçÏÂÌØ.
Manufacture EDN
Datasheet
Download CS1N60 Datasheet
EDN CS1N60
www.DataSheet4U.com
CS1N60(F)
2.2.2
tp 380µs,
RDS(ON)
VGS(TH)
gfs
2%
VGS=10V,ID=0.5A
VDS = VGS, ID = 250µA
VDS=15V, ID = 0.5A
2.0
0.88
10.5
4.0 V
S
2.2.3
2.2.4
2.2.5
Ciss
Coss
VGS = 0V VDS = 25V
f = 1.0MHz
Crss
Qg
Qgs ID =1.0A VDD =300V
Qgd
160
25 pF
6
2.1
1.4 nC
3.8
td(ON)
trise
td(OFF)
tfall
ID = 1.0A
VDD = 300V
VGS = 10V
RG = 12
13
13
ns
35
19
ISM
VSD IS=1.0A,VGS=0V
4.0 A
1.5 V
25EDN CS1N60
www.DataSheet4U.com
3.
PD-TC
ID-TC
CS1N60
CS1N60
CS1N60
CS1N60(F)
RDS(ON)-VGS
RDS(ON)-ID
RDS(ON)-TJ
VGS(TH)-TJ
C-VDS
PD-TC
ID-TC
VDS(V)
TC( )
TC( )
VDS(V)
35@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact)