Relay. YPT78704 Datasheet

YPT78704 Datasheet PDF, Equivalent


Part Number

YPT78704

Description

Relay

Manufacture

Schrack

Total Page 14 Pages
PDF Download
Download YPT78704 Datasheet PDF


YPT78704 Datasheet
PRZEKAèNIKI
W PRZEKAèNIKI WTYKOWE
wwwP.DRaZtEaKShAeèeNt4IUK.IcoSmERII PT ............................................................................................................
strona 282
W PRZEKAèNIKI DO DRUKU
PRZEKAèNIKI SERII RT ............................................................................................................
PRZEKAèNIKI SERII SNR..........................................................................................................
strona 288
strona 291
strona
281

YPT78704 Datasheet
PRZEKAèNIKI PT
W PRZEKAèNIKI MINIATUROWE PT
w2ww-.DPaOtaSLhOeetW4U.Ycom12 A , 3-POLOWY 10 A , 4-POLOWY 6 A , CEWKA AC LUB DC
strona
282
PT-RELAIS
.... i inne certyfikaty
oznaczone na produkcie
PT-RELAIS IN VERPACKUNG
Dane styków
PT2 PT3
PT5
IloÊç styków
2 styki prze∏àczne
3 styki prze∏àczne
4 styki prze∏àczne
Typ styku
pojedynczy
Pràd znamionowy obcià˝enia
12 A
10 A
6A
Napi´cie znamionowe
240 VAC
240 VAC
240 VAC
Maks. napi´cie prze∏àczania
240/400 VAC
240/400 VAC
240/240 VAC
Znamionowa moc ∏àczeniowa
3000 VA
2500 VA
1500 VA
Maksymalny pràd za∏àczenia, 20 ms
24 A
20 A
12 A
Materia∏ styków
AgNi 90/10 lub AgNi 90/10 pokryte z∏otem
W SCHRACK-INFO
Przekaênik PT jest przeznaczony do
ogólnego zastosowania w automa-
tyce i sterowaniu.
Jest stosowany w sterowaniu
ogrzewania, dêwigów, wind, ma-
szyn i innych urzàdzeniach prze-
mys∏owych
W DANE TECHNICZNE
• 2, 3, 4 styki prze∏àczne
• Moc ∏àczeniowa do 3000 VA
• WysokoÊç przekaênika 29 mm
• Mechaniczny wskaênik
zadzia∏ania
• R´czny prze∏àcznik testowy,
opcjonalnie ryglowany
• Bia∏a etykieta opisowa
• Styki bezkadmowe
Trwa∏oÊç ∏àczeniowa
Cewka DC
30x106 cykli
Cewka AC
20x106 cykli
Dane cewki
Napi´cie znamionowe
napi´cie sta∏e
napi´cie przemienne
Znamionowy pobór mocy
napi´cie sta∏e
napi´cie przemienne
Kategoria pracy
Zakres dzia∏ania dla napi´cia przemiennego 60Hz w temp. 70°C
Dane cewki na napi´cie sta∏e DC*
6-220 VDC
6-230 VAC
0,75 W
1,0 VA
2/b
90-110% Unom
Schemat po∏àczeƒ
Widok od strony wyprowadzeƒ
Wymiary w mm
Przekaênik PT 4-polowy
Kod
cewki
006
012
024
048
060
110
220
Napi´cie
znamionowe
VDC
6
12
24
48
60
110
220
Napi´cie
przyciàgania
VDC
4,5
9,0
18,0
36,0
45,0
82,5
165,0
Dane cewki na napi´cie zmienne AC*
Napi´cie
odpadu
VDC
0,6
1,2
2,4
4,8
6,0
11,0
22,0
Rezystancja
cewki
48±10%
192±10%
777±10%
3072±10%
4845±12%
16133±15%
64533±15%
Moc
znam. cewki
mW
750
750
741
750
743
750
750
Kod
cewki
506
512
524
548
560
615
730
Napi´cie
znamionowe
VAC
6
12
24
48
60
115
230
Napi´cie
przyciàgania
VAC
4,8
9,6
19,2
38,4
48,0
92,0
184,0
Napi´cie
odpadu
VAC
1,8
3,6
7,2
14,4
18,0
34,5
69,0
Rezystancja
cewki
11±10%
48±10%
192±10%
777±10%
1306±10%
4845±12%
19465±15%
Moc
znam. cewki
50/60 Hz, VA
1.0/0.85
1.0/0.85
1.0/0.79
1.0/0.87
1.0/0.87
1.0/0.86
1.0/0.90
* Wszystkie dane podane dla cewek bez wczeÊniejszego pobudzenia, w temperaturze otoczenia +20°C
Przekaênik PT 3-polowy
s0353_ad
Przekaênik PT 2-polowy
s0351_ad


Features Datasheet pdf PRZEKAèNIKI W PRZEKAèNIKI WTYKOWE www. DataSheet4U.com PRZEKAèNIKI SERII PT . ....................................... ....................................... ............................. strona 2 82 W PRZEKAèNIKI DO DRUKU PRZEKAèNIK I SERII RT ............................ ....................................... ....................................... .. PRZEKAèNIKI SERII SNR.............. ....................................... ....................................... .............. strona 288 strona 291 s trona 281 PRZEKAèNIKI PT W PRZEKAèN IKI MINIATUROWE PT A , 3-POLOWY 10 A , 4-POLOWY 6 A , CEWKA AC LUB DC W SCHRAC K-INFO Przekaênik PT jest przeznaczony do ogólnego zastosowania w automatyce i sterowaniu. Jest stosowany w sterowa niu ogrzewania, dêwigów, wind, maszyn i innych urzàdzeniach przemys∏owych www.DataSheet4U.com 2-POLOWY 12 W DA NE TECHNICZNE PT-RELAIS .... i inne cer tyfikaty oznaczone na produkcie PT-REL AIS IN VERPACKUNG Dane styków IloÊç styków Typ styku Pràd znamionowy obcià˝en.
Keywords YPT78704, datasheet, pdf, Schrack, Relay, PT78704, T78704, 78704, YPT7870, YPT787, YPT78, Equivalent, stock, pinout, distributor, price, schematic, inventory, databook, Electronic, Components, Parameters, parts, cross reference, chip, Semiconductor, circuit, Electric, manual, substitute
@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact)