DatasheetsPDF.com

POWER ADAPTOR. MT6253 Datasheet

DatasheetsPDF.com

POWER ADAPTOR. MT6253 Datasheet


MT6253 ADAPTOR. Datasheet pdf. Equivalent
MT6253 ADAPTOR. Datasheet pdf. Equivalent

Part

MT6253

Description

2 in 1 UNIVERSAL POWER ADAPTORFeature


2 in 1 UNIVERSAL POWER ADAPTOR Power Del ivery for Most of Mobile Computers NOTE : Before connecting this power adaptor to Your computer, check the power requi rements for specific computer. MT6253 www.DataSheet4U.com Instructions Man ual EN 4. If power adaptor is used in door, please connect power cord to sock et (2) and second end to the power outl et (AC100~240V 50/60.
Manufacture

ETC

Datasheet
Download MT6253 Datasheet


ETC MT6253

MT6253; Hz). Before using Thank You for buying this universal power adaptor. Please re ad this manual carefully because a mist ake could cause Your computer damage. M EDIA-TECH 2 1 5. If power adaptor is u sed in the car or the other place equip ped with round 12V socket (car lighter) , connect small, 4-pin plug into socket (1) and big plug to 12V socket. The LE D on big plug will.


ETC MT6253

be ON. 6. The power adaptor will be emi tting a heat what is normal during work . Prepare to use 1. Find on the notebo ok SN label value of DC voltage Using USB +5V power output 2. Using switch in the power adaptor set correct DC volta ge corresponding to DC value on noteboo k’s SN label. NOTE: If your computer should be powered with nonabsolute valu e of voltage (ex.: 1.


ETC MT6253

6,5V), please set the LOWER value in pow er adaptor: 16V. From the USB +5V port can be charged any device powered with this voltage thru the own USB interfac e such as: cellular phone, media player , PDA, etc. NOTE: Before connecting thi s power adaptor to Your computer, check the power requirements for specific c omputer. Setting wrong value of voltage will damage Your co.

Part

MT6253

Description

2 in 1 UNIVERSAL POWER ADAPTORFeature


2 in 1 UNIVERSAL POWER ADAPTOR Power Del ivery for Most of Mobile Computers NOTE : Before connecting this power adaptor to Your computer, check the power requi rements for specific computer. MT6253 www.DataSheet4U.com Instructions Man ual EN 4. If power adaptor is used in door, please connect power cord to sock et (2) and second end to the power outl et (AC100~240V 50/60.
Manufacture

ETC

Datasheet
Download MT6253 Datasheet
 MT6253
2 in 1 UNIVERSAL MT6253
www.DataSheet4U.com
POWER ADAPTOR
Power Delivery for Most of Mobile Computers
Instructions Manual EN
NOTE: Before connecting this power adaptor
to Your computer, check the power require-
ments for specific computer.
Before using
Thank You for buying this universal power adap-
tor. Please read this manual carefully because a
mistake could cause Your computer damage.
MEDIA-TECH
Prepare to use
1. Find on the notebook SN label value of DC
voltage
4. If power adaptor is used indoor, please con-
nect power cord to socket (2) and second end
to the power outlet (AC100~240V 50/60Hz).
2
1
5. If power adaptor is used in the car or the other
place equipped with round 12V socket (car
lighter), connect small, 4-pin plug into socket
(1) and big plug to 12V socket. The LED on big
plug will be ON.
6. The power adaptor will be emitting a heat
what is normal during work.
Using USB +5V power output
2. Using switch in the power adaptor set cor-
rect DC voltage corresponding to DC value on
notebook’s SN label.
NOTE:
If your computer should be powered with non-
absolute value of voltage (ex.: 16,5V), please
set the LOWER value in power adaptor: 16V.
3. Assembly correct DC adapter head, compat-
ible with power socket in Your notebook, on
DC plug.
From the USB +5V port can be charged any de-
vice powered with this voltage thru the own USB
interface such as: cellular phone, media player,
PDA, etc.
NOTE: Before connecting this power adaptor
to Your computer, check the power require-
ments for specific computer. Setting wrong
value of voltage will damage Your computer.
Media-Tech is not responsible for computers
damages caused by wrong voltage setting.
 MT6253
2 in 1 UNIVERSAL MT6253
www.DataSheet4U.com
POWER ADAPTOR
Power Delivery for Most of Mobile Computers
Instrukcja obsługi
Ważne: Przed podłączeniem tego zasilacza do kom-
putera sprawdź jakim napięciem powinien być za-
silany Twój komputer.
Wstęp
Gratulujemy zakupu uniwersalnego zasilacza do kom-
puterów przenośnych. Mamy nadzieję, że użytkowanie
go znacznie ułatwi korzystanie z Twojego komputera.
Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją gdyż
nieprawidłowe obchodzenie się z tym urządzeniem
może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia
notebooka.
MEDIA-TECH
Przygotowanie do pracy
1. Odczytaj na tabliczce znamionowej notebooka
właściwą wartość napięcia
4. Jeżeli korzystasz z zasilacza w budynku, podłącz ka-
bel zasilający do gniazda (2) a drugi jego koniec do
gniazdka sieci elektrycznej o napięciu 100-240V.
PL
2
1
5. Jeżeli chcesz korzystać z zasilacza w samochodzie
lub innym miejscy wyposażonym w gniazdo 12V
(zapalniczka samochodowa), podłącz mniejszą
okrągłą wtyczkę do gniazda (1) w zasilaczu, a dużą
wtyczkę do gniazda 12V (powinna się zapalić dioda
LED na wtyczce)
6. Zasilacz podczas pracy emituje ciepło co jest nor-
malnym zjawiskiem podczas pracy
Korzystanie z USB +5V
2. Ustaw właściwe napięcie przełącznikiem zasilacza
zgodne z wartością na tabliczce znamionowej kom-
putera.
WAŻNE. Jeżeli Twój komputer powinien być zasila-
ny napięciem o wartości przecinkowej, np. 16,5V,
ustaw na zasilaczu najbliższą mu NIŻSZĄ wartość
czyli 16V.
3. Załóż na okrągłą końcówkę kabla zasilającego
wtyczkę zasilającą właściwą dla modelu Twojego
komputera (zalecamy uprzednie podłączenie samej
wtyczki do komputera, powinna wejść w gniazdo
zasilania bez nadmiernego oporu lub luzu).
Do portu USB +5V może być podłączone każde urzą-
dzenie zasilane tym napięciem przez port USB, np. tele-
fon komórkowy, odtwarzacz multimedialny, PDA, itp.
WAŻNE. Przed podłączeniem tego zasilacza do
komputera sprawdź jakim napięciem powinien być
zasilany Twój komputer. Podłączenie zasilacza z
ustawionym niewłaściwym napięciem może nieod-
wracalnie uszkodzić komputer.
Media-Tech nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za uszkodzenia komputera spowodowane ustawie-
niem niewłaściwego napięcia zasilającego.
 MT6253
2 in 1 UNIVERSAL MT6253
www.DataSheet4U.com
NOTEBOOK LADEGERÄT
Power Delivery for Most of Mobile Computers Gebrauchsanleitung
BITTE BECHACHTEN: Bevor Sie das Ladegerät an Ihr
Notebook anschließen, müssen Sie die Stromvorga-
ben für Ihr Notebook überprüfen.
Einleitung
Wir möchten uns zunächst bei Ihnen bedanke, dass Sie
sich zum Kauf von unserem Ladegerät entschieden ha-
ben. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung genau
durch, ansonsten könnte durch fehlerhafte Bedienung
Ihr Computer beschädigt werden.
MEDIA-TECH
Einstellung zum Gebrauch
1. Bitte prüfen Sie auf Ihrem Notebook-SN-Aufkleber,
die vorgegebene DC Voltzahl/Spannung.
2
1
D
5. Falls Sie das Ladegerät im Auto oder an einem an-
deren Ort mit rundem 12V Anschluss (Auto-Ziga-
rettenanzünder) benutzen, schließen Sie bitte den
kleinen 4-Pin Stecker in den Anschluss (1) und den
großen Stecker in den 12V Anschluss. Die LED am
großen Stecker wird auf ON leuchten.
6. Während der Betriebes wird das Ladegerät warmer,
was normal ist.
Gebrauch vom +5V USB Anschluss
2. Bitte stellen Sie nun die DC Voltzahl/Spannung mit
Hilfe des Reglers an dem Ladegerät, auf die entspre-
chende Voltzahl/Spannung, die auf dem Notebook
SN Aufkleber benannt ist, um.
Bitte beachten: Falls Ihr Notebook nicht mit einer
vollen Voltzahl (z.B. 16,5V) betreiben wird, müssen
Sie die Spannung auf dem Ladergerät auf die nächst
kleinere Stufe stellen: 16V.
3. Wählen Sie bitte den richtigen Adapterstecker aus
dem Ladergerät für Ihr Notebook aus.
4. Falls Sie das Ladegerät zu Hause benutzen, schlie-
ßen Sie das Netzkabel (2) an eine AC100~240V
50/60Hz Steckdose an.
Mit Hilfe vom +5V USB Anschluss, kann jedes Gerät,
welches über einen eigenen USB Anschluss verfügt,
mit der entsprechende Spannung, geladen werden.
Z.B: Mobiltelefon, Media Player, PDA usw.
Bitte beachten:
Bevor Sie das Ladegerät an Ihr Notebook anschlie-
ßen, müssen Sie die Stromvorgaben für Ihr Note-
book überprüfen. Falls Sie die Voltzahl/Spannung
falsch einstellen, könnte durch fehlerhafte Bedie-
nung Ihr Computer beschädigt werden. Media-Tech
haftet nicht für eventuelle Schäden an Ihrem Note-
book, die aus einer falsch eingestell Voltzahl/Span-
nung hervorgerufen sind.Recommended third-party MT6253 Datasheet


@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact)