SIF Deflection. D2915CP Datasheet

D2915CP Deflection. Datasheet pdf. Equivalent

Part D2915CP
Description TV VIF & SIF Deflection
Feature CHMC »ªÔ½Î¢µç×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ D2915CP ͼÏó¡¢°éÒô¡¢ÊÓƵͬ²½´¦Àí ç· ¸ÅÊö ÍâÐμ ¡£ DIP28 ËÜÁÏ·â×°¡£ D2915 Ó.
Manufacture ETC
Datasheet
Download D2915CP Datasheet
D2915CP
CHMC
D2915
DIP28
D2915CP
D2915CP
8~12V
10V
27 26 25
24
VIF
28
1
VIF
2
1
AGC
AGC
23
AGC AGC
4
AGC
5
AFC
1
2
23
22 21 20 19 18
17 16
AFC
15
14
SIF AFC
6
78
9 10
11 12 13
AFC
SIF AFC
1D2915CP
CHMC D2915CP
1 VIF
IN VIF
15
2
AGC
ADJ RFAGC
16
3
AGC
OUT RFAGC
17
4
AGC
FILIFAGC
18
5
OUTV
19
6 INS 20
7
INSIF
21
8 BI 22
9
OUTSIF
23
10 SIF
INSIF
24
11
OUTAF
25
12 AFC
OUTAFC
26
13 AFC
LAFC
27
14
1 LDET 1
28
2
2
AFC
1
VIF 2
Tamb=25°C
(Tamb=70°C)
Vcc(V20-21)
I20
I16
V2,3,4,24-21
V8-21
V13-21
V17-21
I5,6,11,23,26
I19
I25
I17
PD
Tamb
Tstg
12
85
15
V20-21
0
5.5 0
4.2 0
V16-21
0
+0.3 -10
+0.6 -0.6
+10 0
+10 -4
1100
-20~+70
-55~+150
2
LDET 2
VCC2
OUTH
OSCH
OUTAFC
VCC1
GND
INFB P
OUTS
OSCV
STV
OUTV
PRO
INVIF2
V
mA
mA
V
mA
mW
°C
°C@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact)