IF amplifier. CD7640GP Datasheet

CD7640GP amplifier. Datasheet pdf. Equivalent

CD7640GP Datasheet
Recommendation CD7640GP Datasheet
Part CD7640GP
Description AM / FM IF amplifier
Feature CD7640GP; www.DataSheet4U.com Silicore о¹È¿Æ¼ µ÷Æ ¸ÅÊö£º CD7640GP ÊÇÕÒô»úÓõ÷Ƽ°·ùÖÐÅ¡¢ì²¨¯³Éç£ ²ÉÓà DIP16 .
Manufacture Silicore
Datasheet
Download CD7640GP Datasheet

Silicore CD7640GP
www.DataSheet4U.com
Silicore
/
CD7640GP
CD7640GP
DIP16
z
z
z FM/AM
z
z LED
z
Vcc=3~8V
Icco=7mA AM Icco=10mA
FM/AM
FM
Ilamp=10mA
16 15 14 13
12
11 10
9
12
34
5
6 78
1
2
3
4
5
6
7
www.8DataSheet4U.com
INRF AM
BPSMIX AM
OSCAM
REG
OUTIF AM
AGC
OUTTUN
GND
9
10
11
12
13
14
15
16
www. Silicore. com. cn
CHMC
OUTAF
Vcc
QUAD
BPSIF AM
INIF AM
BPSFM
INIF FM
OUTMIX AM
1/3Silicore CD7640GP
www.DataSheet4U.com
Silicore
Tamb=25
CD7640GP
*
* 25
Vcc -
8V
ILAMP
-
10 mA
PD 750 mW
Tamb
-25
75
Tstg -55
150
1 6mW
123456
FM 0 0 2.3 2.3 0.9 0.9
(V)
AM 1.5 1.5 2.3 2.3 1.0 1.0
7
8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 1.5 5.0 5.0 1.5 1.5 1.5 1.5 5.0
0 1.4 5.0 5.0 1.5 1.5 1.5 1.5 5.0
Vcc=8V Tamb=25 f=1kHz
FM Vi=0
AM Vi=0
10 15
Icco mA
7 10
()
FM Vi=2mV
AM Vi=1mV
57 85 114
VOD
mV
65 95 125
FM Vi=10mV
AM Vi=1mV
65
S/N dB
47
FM Vi=10mV
AM Vi=1mV
THD
0.05
1.0
%
FM Vi=100mV
AM Vi=100mV
VM 1.6 1.75 1.9 V
FM Ilamp=1mA
AM Ilamp=1mA
Vlamp
200 400
µV
40
FM -3dB
VLIM
100 200 µV
FM Vi=10mV
AMR
38
dB
AM Vi=20µV
Gv 60 64 70 dB
AM
Vstop
1.5
V
OUTDE(9 ) f=1kHz
Ro9
3.0
k
www.DataSheet4U.com
www. Silicore. com. cn
CHMC
2/3Silicore CD7640GP
www.DataSheet4U.com
Silicore
CD7640GP
0.022uF
0.022uF
0.01uF
10
0.015uF
C.F
75
Vin
T2
16 15 14 13 12
T1
11 10 9
CD7640GP
123 4
5 67 8
50 0.033uF 50
T3 LED
S1 T4
Vin
390
22uF
100
mA
Vcc=5V
/
VL(on)
z CF
z
T1
T2
T3
T4
fo=10.7MHz
f=280±50kHz
B 6dB
fQ
1~2 2~3 4~6
10.7MHz
47pF
150 Φ0.12
14
465kHz
180pF
110 Φ0.07 90
62
8
465kHz
180pF
110 Φ0.07
152
796kHz
(288µH)
120 Φ0.08 13
75
AN T
0.01uF 0.01uF
1000pF
C.F
16 15 14 13 12 11 10 9
CD7640GP
1000K
123 45
67 8
3.3uF
AM
FM
33K
10uF 22uF
470
www.DataSheet4U.com
AFC
www. Silicore. com. cn
CHMC
Vcc=5V
FM/AM
3/3

@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact)