DatasheetsPDF.com

LBN4502 Datasheet, Equivalent, Wave Filter.

(LBN4xxx) Surface Acoustic Wave Filter

(LBN4xxx) Surface Acoustic Wave Filter

 

 

 

Part LBN4502
Description (LBN4xxx) Surface Acoustic Wave Filter
Feature Éù±íÃ沨Â˲¨Æ÷ SURFACE ACO USTI C W AVE FI LTER Éù±íÃ沨 ˲¨Æ÷ SURFACE ACOUSTICWAVE FILTER ²ÊÉ«µçÊÓ»úÓÃÉù±íÃæ² ¨Â˲¨Æ÷£¨ fp =38.
9MHz £© S A W FILTER FOR COLOR TV Ïó ÔØ Æµ ² å Èë Ëð º Äͼ Ë¥ º Ä Ö µ I nser t i on P i ct ur e ÐÍ ºÅ Lo ss C ar r i er P ar t ( dB ) N um ber ( dB ) ÁÚ Æ µ À ÁÚ Æµ À É« È ÔØ Æµ ͼ Ïó Ò Ö Æ °é ô ÒÖ Æ Ë¥ ºÄ Öµ A j acent A j acent C hr om a P i ct ur e S ound C ar r i er C ar r i er C ar r i er ( dB ) ( dB ) ( dB ) µÍ ¶Ë ¸ß ¶Ë × ´ø Ò Ö Æ ×è ´ø ÒÖ Æ Íâ ÐÎ ½á ¹¹ Low er U pper S pur i ou s S pur i ous R esponse R esponse O ut l i ne ( dB ) ( dB ) S t r uct ur e 40.
4~45M H z .
Manufacture Fenghua Advanced Technology
Datasheet
Download LBN4502 Datasheet
Part LBN4502
Description (LBN4xxx) Surface Acoustic Wave Filter
Feature Éù±íÃ沨Â˲¨Æ÷ SURFACE ACO USTI C W AVE FI LTER Éù±íÃ沨 ˲¨Æ÷ SURFACE ACOUSTICWAVE FILTER ²ÊÉ«µçÊÓ»úÓÃÉù±íÃæ² ¨Â˲¨Æ÷£¨ fp =38.
9MHz £© S A W FILTER FOR COLOR TV Ïó ÔØ Æµ ² å Èë Ëð º Äͼ Ë¥ º Ä Ö µ I nser t i on P i ct ur e ÐÍ ºÅ Lo ss C ar r i er P ar t ( dB ) N um ber ( dB ) ÁÚ Æ µ À ÁÚ Æµ À É« È ÔØ Æµ ͼ Ïó Ò Ö Æ °é ô ÒÖ Æ Ë¥ ºÄ Öµ A j acent A j acent C hr om a P i ct ur e S ound C ar r i er C ar r i er C ar r i er ( dB ) ( dB ) ( dB ) µÍ ¶Ë ¸ß ¶Ë × ´ø Ò Ö Æ ×è ´ø ÒÖ Æ Íâ ÐÎ ½á ¹¹ Low er U pper S pur i ou s S pur i ous R esponse R esponse O ut l i ne ( dB ) ( dB ) S t r uct ur e 40.
4~45M H z .
Manufacture Fenghua Advanced Technology
Datasheet
Download LBN4502 Datasheet

LBN4502

LBN4502
LBN4502

LBN4502

Recommended third-party LBN4502 Datasheet

 

 

@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact)