Front End. CD1186GS Datasheet

CD1186GS End. Datasheet pdf. Equivalent

CD1186GS Datasheet
Recommendation CD1186GS Datasheet
Part CD1186GS
Description FM Front End
Feature CD1186GS; Ë«¼ µç· www.datasheet4u.com CD1186GS µ÷Æ ¸ß Í· ç 1. ãµØÌëÓöÊŸ CD1186GS Ç Ê ¼ Â Õ Ê é ¿ » Ò é×·.
Manufacture Semico
Datasheet
Download CD1186GS Datasheet

Semico CD1186GS
www.datasheet4u.com
1.
CD1186GS
FM
CD1186GS
10.7MHz
AFC
FM
VCC=1.8~8.0V
2.
2. 1
1~12
SIP9
12 34 56789
214061
14 0510-85810118-5506
http://www. semico.com.cn
0510-85810118-3093
apply@semico.com.cn
16Semico CD1186GS
CD1186GS
www.datasheet4u2.c.o2m
1
2
3
4
5
3.
3. 1
3. 2
INRF
BPSRF
OUTRF
INAFC
GND
AFC
6 OUTMIX
7
OUTAFC
AFC
8 OSC
9 VCC
Tamb= 25
VCC
V3
V6
PD Ta<80
Tamb
Tstg
1.8 7.5V
4.5V
8.0
12.0
VCC +0.8
150
-20 ~ 80
-40 ~ 125
Tamb= 25 VCC=4.5V fr=108MHZ fosc=118.7MHZ
V
V
V
mW
ICCQ
VO
VOSC
VOSCS
VIN=100dB
VCC=2V
7.0 9.5 mA
95 115 135 mV
200 315
mVrms
1.4 1.8
V
26Semico CD1186GS
CD1186GS
www.datashe4et.4u.com
CD1186GS
12 3456
1000p
1000p
75
108MHz
37.5 BPF
15p
Sumida
1000p
75
SNY-074-2001
Mitsumi
YT-30196
470
20
1000p
Mitsumi
YT-30224
Sumida
0708-701
7 89
30p
5p
100k 20p
+
0.47u
LA1260
1000p
Sumida
0708-701
20
Vcc=4.5V
36

@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact)