DatasheetsPDF.com

MOSFET. IPP60R125C6 Datasheet

DatasheetsPDF.com

MOSFET. IPP60R125C6 Datasheet


IPP60R125C6 MOSFET. Datasheet pdf. Equivalent
IPP60R125C6 MOSFET. Datasheet pdf. Equivalent

Part

IPP60R125C6

Description

MOSFET

Manufacture

Infineon Technologies

Datasheet
Download IPP60R125C6 Datasheet


Infineon Technologies IPP60R125C6

IPP60R125C6; MOSFET MetalOxideSemiconductorFieldE ffectTransistor CoolMOS™C6600V 600 VCoolMOS™C6PowerTransistor IPx60R 125C6 DataSheet Rev.2.3 Final PowerM anagement&Multimarket -''H 6YYV@BEc 6- CY`O[ F[KXS]Y[ % 0BM@LEKNEJI =aa^GIL n [e S dWha^gf[a`Sdk fWUZ`a^aYk Xad Z[Y Z ha^fSYW baiWd GIL@?Me& VWe[Y`WV SUUad V[`Y fa fZW egbWdg`Uf[a` #LD$ bd[`U[b^W S`V b[a`WWdWV Tk C`X[.


Infineon Technologies IPP60R125C6

`Wa` MWUZ`a^aY[We( =aa^GILn =0 eWd[We Ua _T[`We fZW WjbWd[W`UW aX fZW ^WSV[`Y LD GIL@?M egbb^[Wd i[fZ Z[YZ U^See [``ahS f[a`( MZW aXXWdWV VWh[UWe bdah[VW S^^ T W`WX[fe aX S XSef ei[fUZ[`Y LD GIL@?M i Z[^W `af eSUd[X[U[`Y WSeW aX geW( ?jfdW _W^k ^ai ei[fUZ[`Y S`V Ua`VgUf[a` ^aeeW e _S]W ei[fUZ[`Y Sbb^[USf[a`e WhW` _adW WXX[U[W`f& _adW Ua_bSUf& ^[YZfWd& S`V Uaa^Wd( 1B>NOLBM m.


Infineon Technologies IPP60R125C6

?jfdW_W^k ^ai ^aeeWe VgW fa hWdk ^ai @I G KLYVU$BO S`V ?VYY m NWdk Z[YZ Ua__gfS f[a` dgYYWV`Wee m ?Sek fa geW)Vd[hW ` > 8786*# cgS^[X[WV& JT'XdWW b^Sf[`Y& BS^a YW` XdWW .KKGE@>NEJIM J@= efSYWe& ZSdV ei[fUZ[`Y JOG efSYWe S`V dWea`S`f ei[fU Z[`Y JOG efSYWe Xad W(Y( J= L[^hWdTaj& ;VSbfWd& F=> " J>J MN& F[YZf[`Y& LWdhWd & MW^WUa_ and FAD' =C4-'D(),6-# =C5-'D (),6=CC-'D(),6- =C.Part

IPP60R125C6

Description

MOSFET

Manufacture

Infineon Technologies

Datasheet
Download IPP60R125C6 Datasheet
 IPP60R125C6
MOSFET
MetalOxideSemiconductorFieldEffectTransistor
CoolMOS™C6600V
600VCoolMOS™C6PowerTransistor
IPx60R125C6
DataSheet
Rev.2.3
Final
PowerManagement&Multimarket

 IPP60R125C6
-''H 6YYV@BEc 6- CY`O[ F[KX\S\]Y[
% 0BM@LEKNEJI
=aa^GILn [e S dWha^gf[a`Sdk fWUZ`a^aYk Xad Z[YZ ha^fSYW baiWd
GIL@?Me& VWe[Y`WV SUUadV[`Y fa fZW egbWd\g`Uf[a` #LD$ bd[`U[b^W
S`V b[a`WWdWV Tk C`X[`Wa` MWUZ`a^aY[We( =aa^GILn =0 eWd[We
Ua_T[`We fZW WjbWd[W`UW aX fZW ^WSV[`Y LD GIL@?M egbb^[Wd i[fZ
Z[YZ U^See [``ahSf[a`( MZW aXXWdWV VWh[UWe bdah[VW S^^ TW`WX[fe aX S
XSef ei[fUZ[`Y LD GIL@?M iZ[^W `af eSUd[X[U[`Y WSeW aX geW(
?jfdW_W^k ^ai ei[fUZ[`Y S`V Ua`VgUf[a` ^aeeWe _S]W ei[fUZ[`Y
Sbb^[USf[a`e WhW` _adW WXX[U[W`f& _adW Ua_bSUf& ^[YZfWd& S`V Uaa^Wd(
1B>NOLBM
m ?jfdW_W^k ^ai ^aeeWe VgW fa hWdk ^ai @IG KLYVU$BO S`V ?VYY
m NWdk Z[YZ Ua__gfSf[a` dgYYWV`Wee
m ?Sek fa geW)Vd[hW
` >8786*# cgS^[X[WV& JT'XdWW b^Sf[`Y& BS^aYW` XdWW
.KKGE@>NEJIM
J@= efSYWe& ZSdV ei[fUZ[`Y JOG efSYWe S`V dWea`S`f ei[fUZ[`Y
JOG efSYWe Xad W(Y( J= L[^hWdTaj& ;VSbfWd& F=> " J>J MN&
F[YZf[`Y& LWdhWd& MW^WUa_ and FAD'
=C4-'D(),6-# =C5-'D(),6-
=CC-'D(),6- =CI-'D(),6-
AL>EI
ZSX )
D>NB
ZSX (
MJOL@B
ZSX *
J^WSeW `afW4 @ad GIL@?M bSdS^^W^[`Y fZW geW aX XWdd[fW TWSVe a`
fZW YSfW ad eWbSdSfW fafW_ ba^We [e YW`WdS^^k dWUa__W`VWV(
FKLVO ( >Ob CO[PY[WKXMO CK[KWO]O[\
6>L>HBNBL
<>GOB
;IEN
'7D 9 &R%TI]
%7D"VU#%TI]
$O%Z^W
#7%W[SYM
"VYY 9 .**N
<aVk V[aVW V)(L*
/.)
)'*+.
2/
12
1(0
.))
G
!
U6
4
qD
4(bY
FbZO & B[NO[SXQ 6YNO
=AH/)C*+.6/
=A5/)C*+.6/
=AA/)C*+.6/
CJ;0*K+,/=0
CKMUKQO
A;&E@+-0
A;&E@+/,
A;&E@++)
JA'MI,,* @g^^J;E
+$ D'LM>,* S`V D?L>,,
@K[USXQ
/C*+.6/
DOVK]ON ?SXU\
C@P =0 JdaVgUf <d[WX
=@P =0 JadfXa^[a
C@P =aa^GIL OWTbSYW
C@P >We[Y` faa^e
Rev. 2.3
Page 2
2018-02-26

 IPP60R125C6
-''H 6YYV@BEc 6- CY`O[ F[KX\S\]Y[
36Q*$7%&)/*
FKLVO YP 6YX]OX]\
FKLVO YP 6YX]OX]\
% 0BM@LEKNEJI ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ,
FKLVO YP 6YX]OX]\ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( -
) @KaSW^W [K]SXQ\ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( .
* FRO[WKV MRK[KM]O[S\]SM\ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( /
+ 8VOM][SMKV MRK[KM]O[S\]SM\ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 0
, 8VOM][SMKV MRK[KM]O[S\]SM\ NSKQ[KW\ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 2
- FO\] MS[M^S]\ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( +-
. CKMUKQO Y^]VSXO\ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( +.
/ DO_S\SYX <S\]Y[b ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( +2
Rev. 2.3
Page 3
2018-02-26Recommended third-party IPP60R125C6 Datasheet


@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact)